Your browser does not support JavaScript!
本校109年度通過科技部補助大專學生研究計畫共14件:財金系1件、國企系2件、企管系4件、旅管系2件、應英系2件、商設系1件、多動系1件、美術系1件,通過計畫名稱詳如校內訊息公告~
活動紀實
108學年度 [ 2019-09-05 ]
107學年度 [ 2018-10-12 ]
106學年度 [ 2017-09-29 ]
105學年度 [ 2017-09-29 ]
104學年度 [ 2017-09-29 ]
103學年度 [ 2017-09-29 ]
102學年度 [ 2017-09-29 ]